تمرین نوشتن
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢  

 

توضیح اضافه: بخش نظر را هم در روزنگاشتها گذاشتم. حرفه ای نیست هنوز اما من اینجوری هستم که باید قسمت نظرخواهی دم دستم باشد وگرنه از نظر صرفه نظر میکنم. فکر کردم شاید کسی در لحظه حسی بگیرد که بخواهد همان جا بنویسد و راه را کوتاه کردم اینطوری...

نوشتن روزنگاشت را دوباره از سر گرفته ام و لینکش را فعال کرده ام...

 نوشتن برایم دشوار نیست خوب نوشتن ، چنان که خودم را راضی کند ، با توجه به دوری ام از نوشتن و اتفاقاتی که در این مدت افتاد کمی سخت شده است... شبیه چاقویی هستم که نیاز به سوهان دارد و روزنگاشت برای من همان جنبه را دارد در واقع روزنگاشتهایم له شده ی واژه های ذهنی منند ولی نوشته های وبلاگم قطعات زیاد فکر شده و بریده شده ای از بخش های جدی تر ذهن من هستند...