اعتیاد عاشقانه
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳  

عشق مثل هروئین است و عاشق همان وابستگی را به معشوق دارد که معتاد به هروئین... عشق که کهنه می شود در بند بند وجود آدمی رخنه می کند و چنان با پوست و خون اش می آمیزد که اگر هم ماجرای عاشقانه به پایان برسد این احتمال همواره وجود دارد که قرار گرفتن در معرض همان معشوق کاری را با او بکند که قرارگرفتن معتادی در معرض مواد مخدر محبوبش ...

هر چند که طعم تلخ حقارتها و ذلالتها و خفتها و خماریها و نعشه گیها را چنان چشیده باشد که دمار از روزگارش برآمده باشد.

خیلی انگیزه، اراده و باور محکم می خواهد که رگی که خون چنان حسی در آن جریان یافته است و روحی که چنان بر او گذشته است، دوباره ها را به تجربه ننشیند.