چيزی خواندم ...
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۱  
« آنهائی که همانندند جذب يکديگر ميشوند » « ريچارد باخ »
و من جذب تو شدم ! جذب او و جذب آن يکی ! جذب هم ميشويم که چه بشود ؟! مقصود يگانگيست ؟