ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢  

ای ره گذرانی که ...

 

ای ره گذرانی که چتر دارید،

در روزهای بارانی بهار

دعا کنید،

برای شیشه ها.

شیشه های پنجره های کوچک

شیشه های  تمیز

شیشه های  باران خورده ی سالهای پیشین

شیشه های  رنگین ،

شیشه های  ماشین ،

شیشه های  سفید،

که سردشان می شود

و باران بر تنشان می بارد

و باران بر تنشان می خوابد.

و باران شیارهای خیس بر صورتشان می کشد

دعا کنید

برای شیشه ها

که حایلند بین رطوبت هوا

و گرمی اتاق ها

سنگینی بچه ها و سبکی فضا

و حایلند بین ره گذران و کالاهای مغازه ها

خیابان و خانه ها

دعا کنید

برای شیشه ها

که صبورند در ریزش مداوم باران

در حرکت سمج بادها

و صبورند در نگاه حال من ،

که شما را می نگرد

ای ره گذرانی که چتر دارید،

در روزهای بارانی بهار

دعا کنید،

برای شیشه ها.

 

-    فریده فرجام

 

...

ماهیان می دانند

عمق هر حوض به اندازه ی دست گربه است

...

- نصرت رحمانی