فاصله
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۱  
آيا فرسنگها فاصله می تواند شما را حقيقتا از دوستتان جدا کند ؟
اگر شما بخواهيد با کسی باشيد که دوستش داريد ، آيا هم اکنون نزد او نيستيد؟

« ريچارد باخ »