تجربه
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۱  
هميشه اولين تجربه های خوبِ آدم عميق و فراموش نشدنيست ، اولين عشق ، اولين سال مدرسه ، اولين دوست و ...
تجربيات تلخ اما هميشه پررنگند ، گاهی حادثه ای تمام روحت را به آتش ميکشد و تمام زندگيت از اتفاق افتادن دوباره اش می هراسی ، مثل مرگ عزيزات ، مثل شکست عشق مثل دردهای عميق جسمی ... اما بعضی تجربيات گاهی زياد اتفاق می افتند مثل بد فهميده شدن مثل متهم شدن به چيزی که مستحقش نيستی مثل هراس از دست دادن يک دوست خوب مثل رنجيده شدن مثل قهر کردن ... شايد اگر انسان فراموشکار نبود اينقدر اشتباه نميکرد ...