ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٢  

فراگيری
يافتن آنچيزهاست که پيشتر می دانسته ای .
به کارگيری
نمايانگر آگهی بدان است .
آموزش
ديگران را ياد می آورد که چون تو مي دانسته اند .
شمايان ، فراگيرندگان ، به کارگيرندگان و آموزگارانيد .
#
تنها جبر زندگاني
يگانه با خويش بودن است .
يگانه با هركه و هر چه ديگر ، نه ممكن است .
كه نشانهء منجي ، دروغين بودن است .
#
حقيقي دوست ، به ديدار نخست
چنان دركت خواهد كرد
كه ديگران به هزاره اي .

باخ

پ.ن : همه را نوشتم اما آنچه را كه درونم را گرفته است نتوانستم بنويسم ... پي چيزه ديگري بودم ... از اين شكلكها خوشم نميايد غمگينش هم يك جورائي شاد است ... :-(