آيينه
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢  
تو ! هميشه آيينه ای بوده ای روبروی من !
آری !
اما ميدانی !
از ميان همه انواع آيينه های محدب و مقعر و ...
آيينه تخت از همه صادقتر است
و تو !
آيينه تخت من نبودی ...
:(