تعبير !
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٢  
خواب ميديدم :

در بعدازظهري گرم
             در جاده اي دور
                         كلاغي به دنبال پروانه اي سپيد مي دويد !
خدايا !
اين چگونه خوابيست !؟