برخورد
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۱  
گاهی وقتها آدم با صورت ميخورد توی بي تفاوتی آدمها !
خيلی چيزها را فقط ميشود همينقدر گفت ... کسی جای تو نيست و اندوه تو را نميفهمد!