نشانه

به خدا من خسته ام
خيلي دلم ميخواهد از اينجا
به جانب آن رهائي آرام بي دردسر برگردم
آيا تو قول ميدهي
دوباره من از شوق سادگي ... اشتباه نكنم ؟!
اول انگار نگاهم كرد
اول انگار ساكت بود
بعد آهسته گفت :
برايت سنجاق سري از گيسوي رود و
خواب خاطره آورده ام .
آيا همين نشاني ساده
براي علامت علاقه كافي نيست ؟

صالحي

/ 0 نظر / 3 بازدید