...

حالا چمدانت را بردار

آرام و پاورچين از پله ها به جانب آسمان بيا ،

ما دوباره به خواب دور هفت دريا و هفت رود و هفت خاطره برميگرديم .

آنجا تمام پريان پرده پوش

در خواب نی لبک های پر خاطره ، ترانه می خوانند ،

آنجا خواب هم هست ، اما بلند

ديوار هم هست ، اما کوتاه

فاصله هم هست ، اما نزديک ، نزديک ...

نزديکتر بيا

می خواهم ببوسمت !

- صالحی

* برای همه كسانی كه دوستشان داشتم و نگفتمشان و اكنون نيستند كه بگويم ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید