آندره مالرو و من (؟)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

« آيا حسادت ناشي از فرضي نيست كه انسان از فرض ديگري مي كند ؟ »

حسادت حسي ناگهانيست ، گاهي آدم نميداند چرا پيش مي آيد و گاهي دقيقا ميداند كه آنچه مورد حسد اوست كاملا بي ارزش است . اما چيزي كه غبطه را تبديل به حسادت ميكند حس تنفريست كه توام با حسادت است . حس بدبيني ... يا بهتر بگويم يك جور حس بد  و ناخوشايند . آدمي كه حسادت ميكند در لحظه وقوعش نميداند چرا دچارش شده و مدام به خودش مي گويد اصلا ارزشش را ندارد اما درست در همان لحظه شرايطي ديگر را شديدا ميخواهد . حسادت حس محقر اما موثريست كه  خواستن در آن قويست مثل انتقام مثل نفرت مثل كينه كه همه اينها در آن جمع ميشود و ميتواند زندگي آدمي را همراه با دشواري ، درد و اندوه نمايد .

« حتي يك اقليت هم هميشه شامل اكثريتي از احمق هاست . »

اين حقيقتا درست است . جائي در كتاب سينوهه خواندم كه اين مرد ميگفت : در طول تاريخ همه چيز  در آدمها تغيير ميكند اما حماقت مردم نه . شايد حماقت يعني انجام دادن فعلي به بدترين شكل . اما تعريف اين فعل هم خودش جاي حرف دارد . چه فعلي ؟ با چه ارزشي ؟ به چه منظوري ؟ من حماقت را نوعي ناداني ميدانم اما نميتوانم آنرا در آدمها مطلق فرض كنم .  آدمي احمق است كه با توجه به دانش و آگاهيش بدترين راه را برميگزيند كه هيچ يا كمترين سود  در آن باشد . راستش ... هر چه فكر ميكنم بيشتر به اين نتيجه مي رسم كه با اين تعريف من هم شامل آن اكثريت هستم J

« هر سالخورده اي يك اعتراف است و اگر سالخوردگاني مي بينيم كه خالي هستند براي آن است كه انسانهاي بسياري خالي بوده اند و اين خلاء را مخفي كرده اند .»

بالاي كلمه اعتراف در دست نوشته علامت سوال گذاشته ام . اما نميدانم چرا بالاي كلمه خلاء علامت تعجبي نگذاشته ام . به جواب علامت سوالم رسيده ام اما خلاء ... آدمهاي خالي چه كساني هستند ؟ آدمهائي كه كار مهمي توي زندگيشان نكرده اند ؟ مگر ميشود آدم هيچ كار مهمي نكند ؟ ... يا شايد آدمهاي خالي آدمهائي هستند كه يافته هايشان را درنيافته اند ... شايد آدمهاي خالي كساني هستند كه فهميده اند آخر زندگي آني نيست كه تمام عمر در پي اش بوده اند ... آرامش است و آرامش مرگ است مثل خواب ... اگر ذهنمان پر از مشغله روزانه باشد و فشارهاي روحي ، شب را با خوابهاي ترسناك ميگذارنيم و مرگ هم همينطور است ... چه خوب ميشد ذهن زندگيمان را خالي ميكرديم از فشارهائي كه شايسته اش  نيستيم و ميگذاشتيم كه تا ابد خوابي آسوده داشته باشيم ...

 

 « نُه ماه ، نَه ! بلكه  شصت سال لازم است تا انساني ساخته شود . شصت سال فداكاري ، شصت سال اراده و خيلي چيزهاي ديگر ! وقتي انساني ساخته شد ، وقتي كه ديگر از كودكي و نوجواني چيزي در او نماند وقتي كه حقيقتا يك انسان شد آن وقت فقط به درد مردن مي خورد ... »

؟ شايد خدا يك انسان را ميخواهد . شايد براي همين است كه زمان مرگ آدمها فرق ميكند ... نميدانم ... نميدانم چرا ! شايد هم خدا از انسان شدن ما پشيمان ميشود وگرنه ...

ديدگاه ؟

/ 28 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کرگدن

چرا فکر کردی من بعضی وقتا خيلی لوده ام ؟؟؟؟ اتفاقا من هميشه خيلی لوده ام !!!!!!!!!!! مگه بده ؟ تو اين دنيای مسخره و زپرتی چی جديه ؟ چرا هممون فکر می کنيم بايد ...... ولش کن !!! ضمنا من يه جورايی از يه چيزايی فرار نمی کنم ... من همه جوره از همه چی فرار می کنم !!!!!!!!

کرگدن

خوبه که از چهار خوشت اومده .... اتفاقا می خواستم بالاش لينک تو رو بذارم و تقديمش کنم به تو چون فکر می کردم يه جورايی شبيه نوشته های تو شده ولی خب ديگه ؛ گفتم ممکنه برداشتای آنچنانی بشه !!!!!!!!!!!!!!!!

کرگدن

بايد سيگار بکشم يعنی چی ؟ يعنی بايد شروع کنی و سيگاری بشی ؟ يا منظورت لحظهء بعد از نوشتن اون کامنت بوده ؟!!! سيگار چيز خوبيه اگه تا حالا نکشيدی سرت کلاه رفته ؛ ولی هيچوقت دير نيست !!!!!!

علی

خيلی خوب مينويسين

مجهول

سلام وقتی که از عشق نوشتم همه کلمه ها زبان باز کردند و مرا نفرين کردند که چرا آنها را به عشق ترجيح دادم و حال من نفرين شده تمام کلمه ها در کوچه ای بن بست و خيابانی رو به ابديت منتظر جفت شدن کلمه ها در ذهنم هستم تا شعری برايت بگويم . مرا با کلمه ها آشتی دهيد ای کسانی که با کلمه ها آشنا هستید .

رها - اتاق آبی

ليلای عزيزم ..... آنچه گفتی جای تامل فراوان دارد .. چيزی که هميشه و هميشه ذهن مرا درگير خود ساخته است و حالا از نگاهی ديگر ..

مریم

دست مهربانت را به دوستی و مهر می فشارم .

مریم

سلام مهربان ...دست مهربانت را می فشارم .

عبدالرضا رادفر

خانوم درود ؛//خيلی وقتا (در کنار هم ولی دور از هميم آه با هم واقعا نا محرميم ) مهر بان چقدر خوب نوشتی!///به منم بتاب .....برکام باشی

فرشته

هيچ کس با هيچ کس سخن نمی گويد که خاموشی به هزار زبان در سخن است .