شكاف گنگ دو لب را كه «آه» پوشاندند،

دو چشم مانده به در را،نگاه پوشاندند

برهنگي دو پا را كه زخم و تاول بود

به كفش پاره اي از جنس راه پوشاندند

به جشن ساده ي پيوند آسمان و زمين ،

به ابر،رخت سراپا سياه پوشاندند

شنيده ام به تن خوشه هاي گندم زار

به سوگ عصمت آدم ،گناه پوشاندند…

مصطفي رستگاري

/ 0 نظر / 3 بازدید