تعبير !

خواب ميديدم :

در بعدازظهري گرم
             در جاده اي دور
                         كلاغي به دنبال پروانه اي سپيد مي دويد !


Road1.jpg

خدايا !
اين چگونه خوابيست !؟

/ 0 نظر / 3 بازدید